lekarstwo na problemy w związku

 

 

Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest humanistycznym, empirycznym podejściem psychoterapeutycznym, opartym na wiedzy naukowej z zakresu teorii przywiązania i badającym ludzkie funkcjonowanie z perspektywy przywiązania. Twórcą EFT jest kanadyjska badaczka i psychoterapeutka, dr Sue Johnson.

EFT nadaje priorytet emocjom i regulacji emocji, ponieważ to one kształtują nasze indywidualne doświadczenia i relacje. Inspiracją do jej stworzenia była m.in. teoria przywiązania Johna Bowlby’ego oraz badania nad relacjami partnerskimi osób dorosłych prowadzone pod koniec XX i na początku XXI wieku. Relacja miłosna jest w niej postrzegana jako forma przywiązania, więź emocjonalna mająca zaspokoić wrodzoną potrzebę bezpieczeństwa każdego człowieka, również dorosłego.

Emotionally Focused Couples Therapy powstała w latach 80-tych. Może być także stosowany w pracy z rodzinami (EFFT) i klientem indywidualnym (EFIT).

EFT integruje humanistyczne i doświadczalne podejście do restrukturyzacji doświadczeń emocjonalnych oraz systemowe podejście do restrukturyzacji interakcji.  Terapia par skoncentrowana na emocjach łączy w sobie skupienie na indywidualnym doświadczeniu każdego z partnerów w związku z poszukiwaniem powtarzających się wzorców w interakcji między partnerami oraz ich zmianą na bardziej elastyczne i lepiej służące związkowi.

 

 

skuteczność eft

 

Istnieje wiele badań naukowych potwierdzających skuteczność Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach. Badania te wykazują szeroką skalę efektów leczenia i stabilne wyniki w czasie.

U ponad 70% par doprowadziła do polepszenia relacji i zwiększenia satysfakcji z bycia w związku. Dzięki koncentrowaniu się na emocjach, przeżyciach partnerów we wzajemnej relacji, terapia ta umożliwia umiejętność bezpiecznego wyrażania potrzeb i uczuć, co pomaga w budowaniu zrozumienia i bliskości w związku, a to przekłada się wprost na zwiększenie osobistego komfortu każdej z osób.

EFT może być z powodzeniem stosowane w pracy z wieloma różnymi rodzajami par – zmagających się z depresją, z lękiem wynikającym z traumy, chorobami somatycznymi, dylematami wymagającymi przebaczenia.

 

styl przywiązania a problemy w związku

 

W dzieciństwie, w relacji z ważnymi osobami, tworzy się nasz indywidualny styl przywiązania, który może być:

 • bezpieczny,
 • lękowo-unikowy  
 • lub lękowo-ambiwalentny.

 

To, jaki mamy styl przywiązania wpływa na to jak funkcjonujemy w życiu dorosłym relacjach partnerskich. Emocjonalna nieobecność partnera (postrzegana subiektywnie) prowadzi do różnych reakcji:  złości i sprzeciwu, poszukiwania partnera i silnej potrzeby bycia blisko, utraty nadziei i wreszcie odsunięcia się, emocjonalnej separacji.

 

Partnerzy, którzy odczuwają zerwanie emocjonalnej więzi wchodzą ze sobą w negatywne interakcje, które Sue Johnson nazywa „szatańskimi dialogami” i porównuje do tańca. Ich rozpoznanie stanowi punkt wyjścia terapii par skoncentrowanej na emocjach. Istnieją trzy podstawowe wzorce negatywnych interakcji w parze:

 

 • „Znaleźć tego złego” – to wzajemne atakowanie się, obwinianie, oskarżanie
 • „Polka protestacyjna” – jeden z partnerów wysuwa żądania w proteście przeciwko emocjonalnej rozłące, drugi postrzega to jako krytykę i wycofuje się
 • „Zastygnąć i uciekać” – to defensywne zamknięcie się na siebie nawzajem, partnerzy sprawiają wrażenie, że niczego nie czują i nie potrzebują

 

eft w pigułce

 

Terapia par w podejściu EFT to najczęściej od 8 do 20 sesji.

Celem EFT jest:

 • rozszerzenie i reorganizacja kluczowych reakcji emocjonalnych
 • stworzenie pozytywnej zmiany w wzorcach interakcji między partnerami
 • wspieranie tworzenia bezpiecznej więzi między partnerami

 

Podczas sesji EFT partnerzy uczą się:

 • rozpoznawać i zauważać negatywne wzorce interakcji pojawiające się w odpowiedzi na odczuwany brak poczucia bezpieczeństwa;
 • rozpoznawać i wyrażać emocje i potrzeby leżące u podłoża „szatańskich dialogów”, pokazywać wrażliwsze części siebie, podejmować ryzyko odsłaniania siebie przed partnerem;
 • stawać się wyczulonym na partnera, dostrajać się do niego;
 • odtwarzać lub budować bliską, bezpieczną więź z partnerem;
 • budować nowe wzorce interakcji oparte na miłości i więzi.

 

Jeżeli zastanawiasz się czy terapia EFT jest dla Ciebie, napisz do mnie. Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

 

 

Żródło: materiały szkoleniowe ICEEFT